Assaleh Ag Ousmane

مدیر کشور ، مالی

Assaleh Ag Ousmane یک متخصص در قانون کار و کار با مالزی با بیش از دو دهه تجربه در عملیات و مدیریت کارکنان محلی و بین المللی است.

Assaleh Ag Ousmane بیش از 19 سال تجربه در مدیریت عملیات ، منابع انسانی ، اداری و امور مالی برای سازمان های بزرگی است که پروژه های توسعه جامعه را در مالی هدایت می کنند. اوسمان ، متخصص حقوق و اعمال کار مالی ، قراردادهای صدها کارمند و مشاور را نوشته و بررسی کرده است. وی در اطمینان از انطباق مدیریت مالی با سیاست ها و رویه های خارجی سازمان های اهدا کننده تبحر کامل دارد. اوسمان در چندین منطقه مالی کار کرده و به تعدادی از زبان های محلی صحبت می کند. اوسمان لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت مالی دارد. برای تماس با Assaleh Ousmane لطفاً به او از طریق ایمیل info@equalaccess.org ایمیل بزنید.