کار ما

EAI در برخی از چالش برانگیزترین مناطق جهان کارمندان محلی دارد. ما به دلیل شبکه های عمیق خود در آسیای جنوبی ، حوضه ساحل و دریاچه چاد در غرب آفریقا ، مناطق سومالیایی شاخ آفریقا و جنوب فیلیپین شناخته شده ایم. در برخی از این مناطق نزدیک به دو دهه کار کرده ایم. ما با رهبران محلی ، جوامع روستایی ، سازمانها ، فعالان ، روزنامه نگاران و دولت ها شریک هستیم و کارمندان و مشاوران محلی را استخدام می کنیم. ما جوامع را با ایجاد هماهنگی راه حل های پایدار که از نظر فرهنگی تشدید می شوند و منجر به ایجاد تغییرات پایدار بر اساس رابطه اعتماد متقابل می شوند ، به همدیگر تبدیل می کنیم.

همکاری با ما

برای مقیاس گذاری تأثیرات خود و رسیدن به جوامع کم تحقق بیشتر با استفاده از فناوری مهم برای توسعه ، رسانه ها و آموزش رهبری.

بیشتر بدانید