COVID-19: اطلاعات داده شود

این برگه حقایق COVID-19 اطلاعات روشن و مستقیمی در مورد چگونگی ایمن ماندن در طول همه گیر جهانی ارائه می دهد.

پروژه ای از -
بورکینا فاسو، کامبوج کامرون, خرده کاغذ, ساحل عاج، جهانی ، کنیا, مالی, نپال, نیجر, نیجریه, فیلیپین, ساحل

سابینا بیاژه

اینترنت ابزاری فوق العاده برای به اشتراک گذاری اطلاعات است. ما همچنین می دانیم که این می تواند راهی آسان برای انتشار اطلاعات نادرست یا اطلاعات ناقص باشد. EAI از طریق برنامه ها و رسانه های اجتماعی خود به بیش از 200 میلیون نفر در سراسر جهان می رسد. ما این برگه اطلاعات را با توجه به این هدف ایجاد کرده ایم تا همکاران ، دوستان ، شبکه ها و خانواده های ما بتوانند اطلاعات موثق در مورد همه گیر جهانی را بررسی کنند ، بحث کنند و به اشتراک بگذارند.

اکنون از برخی از کشورهایی که در آنها کار می کنیم به زبان های انگلیسی ، فرانسوی و چندین زبان محلی موجود است. آنها را به ترتیب حروف الفبا در زیر پیدا کنید - موارد دیگر بیشتر است!