روشهای مختلط ارزیابی خطر زنان از خشونت شریک زندگی صمیمی در نپال

اولین بار در BMC Health Women در تاریخ 28 ژانویه 2019 منتشر شد

پروژه ای از -
نپال, قهرمانی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

سابینا بیاژه

توسط Cari Clark ، Gemma Ferguson ، بینیتا شرستا، Prabin Nanicha Shrestha ، برایان Batayeh ، Irina Bergenfeld ، Stella Chang و Susi McGhee

خشونت شریک زندگی صمیمی (IPV) یک مسئله بهداشت عمومی مهم است که از هر سه زن در سطح جهانی و تعداد مشابهی از زنان نپال یک نفر را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه طی یک دهه گذشته اقدامات مهم و برنامه نویسی برای رفع خشونت علیه زنان در نپال انجام شده است ، اما هنوز هم در تحقیقات IPV در نپال ، به ویژه با توجه به هنجارهای اجتماعی ، شکاف وجود دارد.