در فیلم بلند "باوار" EAI ، زنان شجاع برای تحصیل در پاکستان می جنگند

هنگامی که دو زن جوان پشتون برای حق تحصیل در جامعه ای کاملاً محافظه کار و مردسالار می جنگند ، اقدامات آنها نظم کهن را تهدید می کند و عواقب ناگواری را به همراه دارد.

"باور" (Trust) که توسط EAI در پاکستان تولید شده است ، داستان قدرتمندی از زنان جوان ، پاگوندا و دانشجوی دانشگاه ، پالوشا ، است که علیه نابرابری آشکار و تعصب پدربزرگهای خانواده خود برای حق تحصیل می جنگند. با توجه به عدم اعتماد بسیاری از مردان پاکستانی به زنان ، این روایت گفتگوی بسیار ضروری را در منطقه پرورش داده است ، جایی که قانونگذاری و هنجارهای فرهنگی به بیسوادی ، حبس در خانه و ناتوانی در انتخاب زنان کمک کرده است. 

 

 

همکاری با ما

برای ساختن فیلم هایی در مورد فشار دادن به مسائل اجتماعی در جامعه خود.

بیشتر بدانید