The Interactive Loop: community-driven oplossingen

We combineren directe betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve media en technologie. Onze projecten zijn ontworpen rond de prioriteiten, ervaringen, meningen en oplossingen van de gemeenschappen waarmee we samenwerken. Elk programma heeft meerdere touch-points die community-oplossingen en feedback integreren. We noemen dit een generatieve feedback loop.

 

Direct Gemeenschap Verloving

deelnemend Media & Technologie

Gemeenschap-Centered

Formatief Onderzoek

Formatief onderzoek

Een kritische eerste stap voordat we onze programma's lanceren. We kijken naar de attitudes, gedragingen en sociale normen van lokale gemeenschappen via verschillende methoden voor gegevensverzameling. Voor EAI helpt deze eerste stap ons om rapport op te bouwen en oplossingen te creëren met onze partnergemeenschappen.

Belanghebbende Verloving

Betrokkenheid van belanghebbenden

We verzamelen essentiële vertegenwoordigers en personen die invloed hebben op en worden beïnvloed door ons programmaontwerp. We creëren een systeem om de input van belanghebbenden in het programmaontwerp en de betrokkenheid tijdens het programma te voeden.

Capaciteit Bouwkledij

Capaciteit opbouwen

Het proces om individuen en gemeenschappen uit te rusten met het begrip, de vaardigheden en de toegang tot informatie, kennis en training die hen in staat stellen actievere en geïnformeerde burgers te zijn en leiderschapsrollen in hun gemeenschappen op te nemen. Dit omvat persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Co-Gemaakt mededeling Programma's

Co-gecreëerde communicatieprogramma's

EAI werkt samen met communities via Content Advisory Groups, Listening, Discussion en Action Groups en andere methoden voor het schrijven en produceren van media die een unieke weerspiegeling zijn van de ervaring van de community. Deze groepen verbeteren ons vermogen om gerichte houding en gedragsverandering te vergroten, de terugslag op gevoelige kwesties te verminderen en lokale actie te mobiliseren.

Interactief Feedback

Interactieve Feedback

EAI ontwerpt programma's met meerdere buigpunten voor feedback van de gemeenschap, zoals interactieve stemrespons; peilingen en enquêtes uitgevoerd door gemeenschapsonderzoekers; mediapakketten geproduceerd door community reporters en andere aangepaste feedback loops. Wij geloven dat gemeenschappen de oplossingen voor hun problemen hebben.

Social Actie

Sociale actie

Door samen met gemeenschappen oplossingen te creëren, verhogen onze programma's sociaal kapitaal, empowerment en leiderschap, wat leidt tot de opkomst van nieuwe actoren die moedig opkomen voor belangrijke sociale kwesties en acties.

Aan het leren & Aanpassing

Leren en aanpassen

Aanpassingsvermogen staat centraal in onze programmabenadering. We gebruiken enquêtegegevens, evaluatietools, reflectievergaderingen, diepte-interviews, feedback van de gemeenschap en de facilitator en gerandomiseerde gecontroleerde proefgegevens om onze programma's continu te evalueren en te verbeteren. Door real-time leer- en feedbacklussen te creëren, kunnen we iteratief ontwerpen en aanpassen als dat nodig is om onze doelen te bereiken.

Formatief onderzoek

 • Literatuuronderzoek / probleem- en contextanalyse
 • Focusgroepen
 • Kwalitatieve interviews met deelnemers en beïnvloeders
 • Alliantiebeoordelingen, bijvoorbeeld partnerschap en landschapsarchitectuur

Betrokkenheid van belanghebbenden

 • Informatieve en adviserende vergaderingen van belanghebbenden
 • Townhall-vergaderingen
 • Inhoudsadviesgroepen
 • Community-rondetafelgesprekken
 • Shura's en traditionele vormen van gemeenschapsvergadering
 • Jeugd verenigingen
 • Community onderzoekers

Capaciteit opbouwen

 • Tech Camps en Hackathons
 • Lifeskills-training
 • Advocacy-training
 • Leiderschap en empowerment workshops
 • Participatieve M&E Training
 • Gender- en inclusietraining
 • Influencertraining voor sociale media
 • Strategische communicatieplanning / campagne-ontwikkeling
 • Training voor inhoudsontwikkeling
 • Scriptschrijven en journalistiektraining

Co-gecreëerde communicatieprogramma's

 • Seriële drama's
 • Chat- en ochtendshows
 • Tijdschriftprogramma's
 • Documentaire en verhalende films
 • Originele televisieserie
 • Straattheater
 • Music Videos
 • Digitale mediacampagnes en branding
 • Community Reporters

Interactieve Feedback

 • Social Media
 • SMS-platforms
 • Interactive Voice Response (IVR)
 • Oproepen voor radio en televisie
 • onderzoeken
 • Wedstrijden en spellen

Sociale actie

 • Leerbespreking en actiegroepen (LDAG's)
 • Overheidsgebruik van openbare bronnen en service delivery
 • Normdiffusie
 • Oprichting van burgergroepen

Leren en aanpassen

 • Baseline-, mideline-, endline-enquêtes
 • Monitoring- en evaluatiehulpmiddelen
 • Benadering, strategie en methodologiebeoordelingen
 • Periodieke evaluatie- en reflectievergaderingen
 • Participatieve Community Mapping en Taxaties
 • Random Control Trials (RCT's)

We brengen onze benadering tot leven via deze methoden

Activa en visie gebaseerde programmering

Onze benadering van empowerment is afgestemd op positieve jeugdontwikkeling en is doordrenkt met al onze wereldwijde programmering. We houden vol dat alle individuen, inclusief risicovolle en kwetsbare jongeren of mensen met contra-normatieve of 'radicale' opvattingen, activa hebben die kunnen worden aangewend en gericht op positieve resultaten.

Als gevolg hiervan herkent, versterkt en kanaliseert onze dynamische benadering van het voorkomen en bestrijden van gewelddadig extremisme de potentiële activa van alle individuen - zoals keuzevrijheid, toewijding, leiderschap en zelfeffectiviteit - en identificeert positieve pro-sociale wegen die helpen bij het heroriënteren impulsen, attitudes en gedragingen van jongeren weg van geweld en in de richting van maatschappelijke empowerment.

We helpen gemeenschappen hun nieuwe vaardigheden te verbinden met middelen en kansen die de samenleving helpen sociale uitsluiting en marginalisatie te overwinnen. Zonder deze kansen voor succes en groei op lokaal en regionaal niveau, zullen jongeren eerder zelfvernietigend en risicovol gedrag vertonen met bendes, criminele netwerken of gewapende oppositiegroeperingen.

In een wereld waar jongeren en kwetsbare gemeenschappen te vaak worden bepaald door hun risico, versterken onze inspanningen de jeugdactiva, stimuleren we lokale agentschappen, ondersteunen we een stimulerende omgeving en versterken we tastbare lokale bijdragen aan sociale verandering.

Partner met ons

Werk samen met EAI om het bewijs voor normwijzigingen en op middelen gebaseerde programmering uit te breiden.

MEER WETEN