Ons werk

We weten dat het transformeren van gewelddadig extremisme niet kan plaatsvinden zonder de veerkracht van de gemeenschap te vergroten en alle leden van de samenleving te betrekken.
We weten dat de belemmeringen voor het onderwijs van meisjes niet volledig zullen worden weggenomen voordat we gendernormen aanpakken.
We weten dat marginalisering van jongeren niet kan worden beteugeld zonder het scheppen van banen en toegang tot leiderschapsrollen.
We weten dat sterke democratieën zijn gebaseerd op de pijlers van sociale gelijkheid en rechtvaardigheid, waarvoor geëngageerde burgers en verantwoordelijke regeringen nodig zijn.
We weten dat verhalen en verhalen die een wereld van gelijkheid voor ogen hebben en maatschappelijke problemen aanpakken, verandering in gang zetten.
Door uitdagingen in de volgende praktijkgebieden aan te gaan, transformeren we samen gemeenschappen.

Partner met ons

Werk met ons samen en steun vreedzame, veerkrachtige, inclusieve gemeenschappen door normen te veranderen en stemmen te versterken.

MEER WETEN?