Bestuur en maatschappelijk engagement

EAI bevordert maatschappelijke betrokkenheid als een middel om publieke participatie te bevorderen om lokaal bestuur te verbeteren. Om dit doel te bereiken, begeleidt EAI individuen en burgergroepen door een reeks transformatieve training en verbindt ze met mogelijkheden voor burgerparticipatie. Dientengevolge zijn gemeenschappen en burgers uitgerust om structurele barrières te overwinnen die hun deelname aan de ontwikkeling van het overheidsbeleid, de toewijzing en distributie van openbare middelen en het toezicht op de openbare dienstverlening belemmeren. EAI stelt gemeenschappen in staat een stem te hebben in aangelegenheden van algemeen belang en ondersteunt hun aangeboren agentschap om constructief de dialoog aan te gaan met overheidsfunctionarissen. We bieden tools die individuen en gemeenschappen ondersteunen om te pleiten voor verantwoordelijkheid en transparantie. Onze programma's brengen relevante belanghebbenden, waaronder burgers, leiders van het maatschappelijk middenveld, traditionele leiders, gekozen vertegenwoordigers, lokale overheden, openbare dienstverleners en wetshandhavingsinstanties samen om oplossingen voor duurzaam bestuur te definiëren via een dialoog met meerdere belanghebbenden. Onze methoden inspireren tot duurzame actie in onze gemeenschappen en zorgen ervoor dat burgers na de voltooiing van een programma civiele actie blijven aanzetten.

Specials

Partner met ons

Doe mee met het versterken van maatschappelijke leiders die pleiten voor een transparante, responsieve en verantwoordelijke overheid.

MEER WETEN