Op geloof gebaseerd vrouwenrechteninitiatief in Pakistan

Versterking van de capaciteit voor het verdedigen van mensenrechten voor vrouwen van minderheden in Pakistan. 2018-heden

Een project van -
Pakistan

Bevordering van democratie, goed bestuur, godsdienstvrijheid en mensenrechten voor vrouwen van minderheden

Discriminerende wetten in Pakistan hebben geleid tot wijdverbreide intolerantie tegen religieuze minderheden die hen verbannen te leven als tweederangsburgers wier rechten door zowel de meerderheidsgemeenschap als de federale overheid worden genegeerd.

Bronnen schatten dat ongeveer 1,000 vrouwen en meisjes uit religieuze minderheden, met name in de provincie Sindh, worden ontvoerd, gedwongen worden bekeerd tot de islam en vervolgens elk jaar met hun ontvoerders worden getrouwd. Hoewel de meeste gedwongen bekeringen worden gepleegd door een kleine groep religieuze meerderheidsactoren, neemt het algemene geweld tegen religieuze minderheden al lang toe. Velen beweren echter dat de wetten worden gebruikt om religieuze minderheden te vervolgen en persoonlijke grieven te beslechten. Discriminatie en geweld tegen religieuze minderheden treft vrouwen van minderheden onevenredig die een intersectioneel bestaan ​​belichamen.

Dat gezegd hebbende, lopen alle vrouwen in Pakistan gevaar. Het land is gerangschikt als de derde gevaarlijkste plaats ter wereld om een ​​vrouw te zijn, en de Gender Inequality Index van de VN staat op de ranglijst van Pakistan 147th op een lijst van 188 landen. Volgens de Pakistaanse mensenrechtencommissie zijn elk jaar meer dan 1,000 meisjes en vrouwen het slachtoffer van 'eerwraak' en ervaart maar liefst 90% van de vrouwelijke bevolking huiselijk geweld.

De recente vooruitgang op het gebied van de mensenrechten, met name voor vrouwen en religieuze minderheden op nationaal en provinciaal niveau, is veelbelovend.

  • De regering heeft een 'Nationale Commissie voor de Status van Vrouwen' ingesteld.
  • In november 2019 opende Pakistan de Kartarpur-gang voor Sikh Pilgrims of India, een daad die wordt beschouwd als een groot gebaar van interreligieuze harmonie tussen een moslimnatie, Sikh-gemeenschap en bezoekers van andere religies van over de hele wereld.
  • Het ministerie van Mensenrechten heeft de Christelijke huwelijks- en scheidingsbrief, wat een serieuze eis van de christelijke minderheid is geweest, die bijna 4 miljoen mensen omvat.
  • De wet op de Nationale Commissie voor Minderheden van 2015 is vertraagd. Mensenrechtenactivisten zetten de zaak echter samen met de regering voort.

Tegen deze achtergrond streeft EAI ernaar het verhaal voor minderheidsvrouwen te veranderen via het Faith-Based Women's Rights Initiative met steun van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door gebruik te maken van onze bekroonde, uit meerdere componenten bestaande benadering, trainen en versterken we vrouwelijke leiders uit Khyber Pakhtunkhwa (KP), Islamabad, Zuid-Punjab en Sindh om de rechten van vrouwen op religieuze vrijheid en gelijkheid te begrijpen en te bevorderen.

Onze aanpak stimuleert systemische verandering door de kracht en het brede bereik van media te combineren met directe community engagement-activiteiten om een ​​feedbacklus te produceren. De lus bevat de stemmen van degenen die we willen ondersteunen, zodat ons ontwerp lokaal en cultureel relevant is. Door lokale stemmen te integreren, is ons programma dynamisch, behendig en adaptief, zodat we innovatieve oplossingen kunnen genereren wanneer zich nieuwe uitdagingen voordoen, waardoor duurzaamheid wordt gewaarborgd.

Onze radioprogramma's inspireren gemeenschappen om te pleiten voor vrouwenrechten en interreligieuze harmonie.

Discussie over gendergerelateerd geweld is zeer relevant, en het programma vergroot het bewustzijn over de kwestie in plattelandsgebieden. - Zonnig uit Chiniot Punjab

De meeste deelnemers vertegenwoordigen belangrijke minderheden, waaronder hindoes, christenen, sikhs en sjiieten. Ze organiseren en leiden luister-, discussie- en actiegroepen (LDAG's) in hun lokale regio's, die activiteiten bevorderen en versterken om de tolerantie van de rechten van minderheden en de gelijkheid van vrouwen te bevorderen.

Publiek bij een community theater-evenement, 2019

Het project versterkt alternatieve boodschappen via creatieve en boeiende mediacampagnes in de provincies KP, Zuid-Punjab, Islamabad en Sindh via gemeenschapstheater, televisiedocumentaires, radio en sociale media, met als doel de capaciteit van vrouwen en meisjes om pleiten voor hun rechten en versterken van boodschappen van tolerantie en gelijkheid om discriminatie en geweld tegen minderheidsvrouwen te verminderen.

 

 

Hoewel de wereld steeds diverser wordt, bestaat er nog steeds onverdraagzaamheid. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen leren over diversiteit en tolerantie en het radioprogramma “Menzalien Hae Rastaa Maee” ondersteunt zorgverleners. - Shi, regelmatige luisteraar

Hoewel het project nog niet is afgelopen, zien we al bewijs dat het een blijvende erfenis zal nalaten in Pakistan en daarbuiten. Naast andere activiteiten zullen we een advocacy-toolkit produceren die de geleerde lessen, de belangrijkste activiteiten en een berichtenkader van het project bevat om de impact van het programma-ontwerp te vergroten en leiders en activisten in staat te stellen te pleiten voor het recht van vrouwen op religieuze vrijheid en gelijkheid.

Projectimpact vanaf januari 2020
  • 40 voorvechters van vrouwenrechten woonden driedaagse Leadership, Empowerment, Advocacy & Development (LEAD) trainingssessies bij met geavanceerde advocacy-vaardigheden die in tv- en radioshows kunnen worden gebruikt
  • 1,020 vrouwen en mannen (sommige uit minderheidsreligies) namen deel aan 100 Luisterende, Discussie- en Actiegroepen (LDAG) à verhoogde inspanningen voor gemeenschapsmobilisatie; deelnemers verspreiden hun berichten buiten de oorspronkelijke LDAG's in de gemeenschap
  • Na inhoudelijke adviesgroepvergaderingen van een aantal specialisten, werden 68 live en opgenomen radiomagazines en soapseries in Pashtu en Urdu over mensenrechten, vrouwenrechten en rechten van minderheden uitgezonden vanuit verschillende stations in het hele land en bereikten ongeveer 3 miljoen mensen. 870 minuten programmering die we uitzenden, inclusief de stemmen van 79 personen van sectorspecialisten, maatschappelijke organisaties, kunstenaars en jeugdleiders.
  • 1,800 personen woonden drie theatervoorstellingen in Swat, Peshawar en Karak bij in samenwerking met onderwijsinstellingen om studenten en docenten te betrekken bij kwesties van vrouwenrechten. 1,190 personen namen deel aan post-theaterdiscussies. Theaterpubliek verbond de productie met hun levensechte ervaringen en wil de toneelstukken opnieuw uitvoeren in hun eigen drama-afdelingen en clubs. Er is een artikel gepubliceerd in Mashriq, de belangrijkste Urdu-krant die de kwesties ter sprake bracht die in de theaterproductie werden besproken.
  • Programma-activiteiten trokken 63,814 mensen (meestal jongeren) via media en technologie, waaronder 20,000 via radio, 945 via sms / call-ins, 49,667 engagements op Facebook en 1,187 engagements op Soundcloud.
  • 40 religieuze leiders en activisten voor vrouwenrechten waren betrokken bij twee rondetafelgesprekken in Peshawar over het bevorderen van blootstelling aan interreligieuze harmonie, godsdienstvrijheid en vrouwenrechten.