Jemenitische jeugd RECHTEN initiatief

Tijdens de politieke overgang in Jemen gebruikte EAI films, theaterwedstrijden en andere engagementstrategieën om de Jemenitische jeugd te informeren over hun rechten. Uitgerust met deze kennis raakten jongeren meer betrokken bij het helpen van hun gemeenschappen.

Een project van -
Afgelopen landenJemen

Ik wil dat mijn dochters van het begin tot het einde studeren. Ik betreur het dat ik vanaf het begin niet heb kunnen studeren. Als God het wil, zullen ze bereiken wat ik niet heb kunnen bereiken.'

- Mona, Daughter of Alhabil (film van Changemaker)

Tijdens de politieke transitie in Jemen heeft Equal Access International jongeren in staat gesteld om verhalen te vertellen. Van 2013-2015, met de productie van radioprogramma's, theatershows en minidocumentaires, moedigde EAI jongeren aan om meer betrokken te raken bij hun overgangsgemeenschappen. Via jeugdraden, workshops en luistergroepen, met steun van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Office of the Middle East Partnership Initiative (MEPI), definieerde het RIGHTS-initiatief mensenrechten in een moderne context en moedigde het jongeren aan om zich uit te spreken.

Via een door de jeugd geproduceerde radioserie, een kader van getrainde jeugdleiders, luisterende discussiegroepen, actieve jeugdraden, theatervoorstellingen en rondetafelgesprekken met de gemeenschap, hielp het RIGHTS-initiatief Jemen om een ​​meer participerende samenleving te worden.

Dit initiatief, ondersteund door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Office of the Middle East Partnership Initiative (MEPI), stelde de Jemenitische jeugd in staat om hun rechten te verdedigen en transparantie en verantwoordingsplicht te bevorderen. Door een generatie jongeren te steunen die zich inzetten voor de rechtsstaat en de verantwoordelijkheid van de overheid, hoopte EAI jonge hervormers te helpen het leven van toekomstige generaties te beïnvloeden.

Het RIGHTS-initiatief omvatte de volgende activiteitengebieden:

Productie en uitzending van wettelijke rechten en rechtsstaat Radioprogramma's: Een speciale serie radio-afleveringen gericht op wettelijke rechten en rechtsstaateducatie is gemaakt voor onze bestaande jeugdradioserie "Let's Be the Best Together". Onderwerpen zijn onder meer het informeren van jongeren over wettelijke rechten, inspirerende voorbeelden van burgerparticipatie, respect voor de rechten van anderen, en de rol van individuen en overheidsfunctionarissen bij het handhaven en verdedigen van die rechten.

Leiderschapstraining voor jeugdleiders: Jeugdleiders van zes gouvernementen werden getraind om rondetafels in de gemeenschap te organiseren, luistergesprekken te faciliteren en lokale collectieve acties te leiden. Deze jongeren leren ook hoe je een gouvernementele of nationale jeugdleider kunt worden.

Luisteren en discussiegroepen voor jongeren (LDG): LDG's werden gevormd in zes gouvernementen in Jemen. Onder leiding van getrainde facilitators boden deze groepen jongeren de gelegenheid om met hun leeftijdsgenoten samen te komen en de radioprogramma's en aanverwante onderwerpen te bespreken, zoals wettelijke rechten, de rechtsstaat en maatschappelijke betrokkenheid. Discussiëren over de gevolgen van deze kwesties voor hun dagelijks leven, deze groepen zullen ook lokale acties identificeren die ze kunnen nemen om positieve veranderingen in hun gemeenschappen aan te brengen.

Theateruitvoeringen: De jongeren die deelnemen aan luister- en discussiegroepbijeenkomsten creëerden ook theatervoorstellingen. Deze jonge Jemenieten schreven, regisseerden en speelden in korte toneelstukken over wettelijke rechten en goed burgerschap voor een nationale theaterwedstrijd. Door anderen te delen en op te leiden, kunnen jongeren ervaring en respect opdoen en tegelijkertijd hun kennis van wettelijke rechten versterken.

Community Roundtables: Getrainde jeugdleiders ontwierpen en organiseerden rondetafelforums binnen hun eigen gemeenschap. Deze evenementen omvatten een paneldiscussie en debat, waarin gemeenschapsleiders, religieuze leiders en actieve jeugdgroepen werden samengebracht om belangrijke onderwerpen te bespreken die door de deelnemers zijn geïdentificeerd, zoals wettelijke rechten en verantwoordingsplicht.

Jeugdraden: Jemenitische jeugd uit zes gouvernementen werden geselecteerd om hun gouvernementen te vertegenwoordigen en hun ervaringen, uitdagingen en successen met elkaar te delen. Deze vertegenwoordigers kwamen samen als een nationale raad om kritieke kwesties te identificeren die de jeugd in het hele land aangaan en pleitbezorgingsplannen op te stellen om de belangrijkste uitdaging in alle zes de gouvernementen aan te gaan.

De changemakers documentaire: Om Jemenitische jongeren te helpen hun rechten te realiseren tijdens de politieke overgang van Jemen, werkte EAI samen met jeugdleiders om er vier te produceren Changemaker s documentaire films. De documentaires zijn ontworpen om inspirerende en boeiende voorbeelden te geven van Jemenitische jongeren die het initiatief nemen om positieve verandering in hun samenleving te creëren. De changemakers documentaire series werd landelijk uitgezonden. changemakers is een onderdeel van het RIGHTS-II-project, geïmplementeerd door EAI en gefinancierd door het Middle East Partnership Initiative (MEPI) van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. RIGHTS-II ging over belangrijke gebieden die tijdens de Nationale Dialoogconferentie (NDC) en de politieke overgang van Jemen aan bod kwamen, met een bijzondere nadruk op jeugdgerelateerde elementen. De prioritaire kwesties van de NDC omvatten de zuidelijke en Sa'ada-kwesties, de grondwet, overgangsjustitie, nationale verzoening, rechten en vrijheden, goed bestuur, ontwikkeling en sociale, milieu- en veiligheidskwesties. RIGHTS-II-activiteiten waren gedurende 18 maanden gericht op zes gouvernementen (Sana'a, Aden, Taiz, Lahj, Hodeida en Hadramout) en eindigden in januari 2015.

Impact en bereik van dit project

73.7%

leden van de luistergroep verhoogden hun kennis over het overgangsproces van Jemen en NDC na het luisteren naar de afleveringen van het radioprogramma

83.2%

geloofde dat de afleveringen verband hielden met de behoeften van jongeren

20,000

WhatsApp-gebruikers deelden de originele PSA-video's van het project

GEVOLG:

Jongeren die naar de radio-uitzendingen van EAI luisterden, raakten meer betrokken bij hun gemeenschap door luistergroepen te faciliteren en op te treden in theaterproducties om de kennis over mensenrechten verder te verspreiden. Aankondigingsplekken voor openbare diensten werden breed verspreid via het YouTube-kanaal van EAI en de Facebook-pagina van het project, die ten tijde van het project 7,103 likes had.

Mijn moeder zei dat het bloed van de martelaren die hun leven op het plein verloren, niet alleen de verantwoordelijkheid van de moordenaars is, maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de leiders van het plein, omdat zij degenen zijn die hen naar het plein hebben geduwd. Als we nu niet doorgaan, zullen we verantwoordelijk zijn voor hun leven voor Allah. Die woorden motiveerden me om terug te gaan naar het plein. ' Safwan Assan
Peace Activist (Changemaker-film)