Sociale normen veranderen voorbij directe begunstigden: onderzoek en programmatische lessen van de verandering begint thuis

Deze blog van Cari Clark en Gemma Ferguson is een reeks blogposts van de Learning Collaborative om normatieve verandering te bevorderen om enkele van de belangrijkste concepten in het werk van sociale normen te verduidelijken. Voor het eerst gepubliceerd op 31 oktober 2019

Een project van -
Nepal, Opkomen voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen

Sabina Behague

De Samenwerkend leren om normatieve verandering te bevorderen is een netwerk van experts die zich inzetten voor het faciliteren van samenwerking tussen organisaties en individuen die werken aan interventies die de normen voor adolescenten en jongeren veranderen. Leden werken samen om kennis en hulpmiddelen te bouwen om effectieve sociale normtheorie, meting en praktijk te promoten en te begeleiden. Hiertoe hebben we een reeks blogs om enkele van de belangrijkste concepten in sociale normen te verduidelijken.