Het BIG Change Curriculum

Het GROTE (B: Begin met vragen, I: Deel levensvaardigheden en G: Ga!) Veranderingscurriculum is ontwikkeld voor de facilitators van de Listening and Discussion Groups (LDG's) en is ontworpen om hen te ondersteunen bij het faciliteren van wekelijkse sessies.

Een project van -
Nepal, Opkomen voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, Participatieve media en technologie, Research & Learning, Britse afdeling voor internationale ontwikkeling (DFID); Emory University; South African Medical Research Council (MRC)

Projectmissie - Werken met paren om intiem partnergeweld in Nepal te voorkomen.

Intiem partnergeweld (IPV) is een belangrijk volksgezondheidsprobleem dat wereldwijd 1 op 3 vrouwen treft. Ondanks deze cijfers is er weinig bekend over wat er in gemeenschappen kan worden gedaan om dit te voorkomen. Change Starts at Home is gemaakt om dit aan te pakken. Gericht op een innovatief radioprogramma en wekelijkse (luisteren en discussie) groepsbijeenkomsten, maakt de Change Starts at Home-benadering gebruik van media en peer-to-peer-ondersteuning om sociale normen, attitudes en gedragingen aan te pakken die intiem partnergeweld in stand houden en ondersteunen.

De GROTE (B: Begin met vragen, I: Deel levensvaardigheden en G: ga!) Veranderingscurriculum is een alomvattend programma van 9 maanden, gericht op het faciliteren van normen en gedragsverandering tussen paren in een groepsomgeving. Het curriculum is ontwikkeld naast het radioprogramma Change Starts at Home en omvat een luister- en discussiegedeelte, groepsactiviteiten en taken voor thuis. Paren die deelnamen aan onze Veranderingsgroepen ervoeren krachtige, positieve verschuivingen in hun relaties, zoals een mannelijke deelnemer beschrijft

“De wekelijkse vergaderingen hebben bijgedragen aan het veranderen van mijn relatie met mijn vrouw. Ik ben me gaan realiseren dat ik mijn vrouw moet respecteren en niet langer macht over haar moet uitoefenen. Tegenwoordig betrek ik haar ook bij de economische besluitvorming. '