Proiectele noastre

Știm că transformarea extremismului violent nu se poate produce fără consolidarea rezilienței comunitare și implicarea tuturor membrilor societății.
Știm că barierele pentru educația fetelor nu vor fi înlăturate pe deplin până nu abordăm normele de gen.
Știm că marginalizarea tinerilor nu poate fi stopată fără crearea de locuri de muncă și accesul la rolurile de conducere.
Știm că democrațiile puternice se bazează pe pilonii echității sociale și a justiției, necesitând cetățeni implicați și guverne responsabile.
Știm că poveștile și narațiunile care vizează o lume a egalității și abordează problemele comunității aprind schimbarea.
Prin abordarea provocărilor din următoarele domenii de practică, transformăm comunitățile împreună.

Cu un portofoliu global de programe de consolidare a păcii și P / CVE în mai mult de 10 țări, EAI este un inovator de frunte în implicarea comunitară adaptativă, schimbarea comportamentului, dezvoltarea pozitivă a tineretului și programarea media participativă proiectată pentru a construi reziliență comunitară, a transforma dinamica conflictelor și a împuternici. vocile, viziunile și bunurile populațiilor afectate de conflict.
Citește mai multe

Construirea păcii și transformarea extremismului

Partener cu noi

Parteneriți cu noi și susțineți comunități pașnice, rezistente, incluzive prin schimbarea normelor și amplificarea vocilor.

Aflați mai multe