Kenia

EAI este o organizație inteligentă, care la scară anuală își desfășoară activitatea și geografia. În 2018, am extins o abordare inovatoare pe care am conceput-o pentru instigarea păcii și transformarea extremismului, creând huburi de mesagerie alternativă care să închidă decalajul umplut de extremiștii violenți cu mesagerie, care are ca scop să abiliteze și să transmită forța membrilor comunității care înaintează soluții pașnice.

Abordarea a fost pilotată în Nigeria și acum a adaptat Kenya și Filipine. Proiectarea programului creează punți de legătură între diverși actori și include toți membrii societății, recunoscând agenția lor înnăscută și folosind o abordare pozitivă bazată pe active, consolidând conducerea și capacitatea ambasadorilor de pace emergenți, în special tineri și femei, prin programare la rezonanță locală, inclusiv lagăre tehnologice, media locală, hackathoni și burse de pace.

EAI este în curs de derulare a acestei programări în Cornul Africii, inclusiv în Somalia, Etiopia și Djibouti. În următorii doi ani, vom lansa programe suplimentare aliniate în toate zonele noastre de impact din regiune.

Partener cu noi

Colaborează cu EAI pentru a împuternici constructorii de pace locali, cu formare de conducere, educație în educația mediatică și abilități tehnologice în Cornul Africii.