Promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor

Egalitatea de gen este un accelerator vital pentru realizarea dezvoltării durabile. Aliniem metodologia noastră de gen cu cele mai bune practici din clasă care determină efectul de multiplicare. Abordăm egalitatea de gen printr-un cadru de integrare prin aplicarea unui obiectiv de gen la toate proiectele de program. Abordările EAI privind schimbarea comportamentului și abordarea normelor sunt strategii critice pentru a aborda cauzele principale ale inegalității și impactului la scară. Combinarea metodelor de schimbare normativă cu media creează un mediu care permite. Am poziționat femeile pentru a conduce prin consolidarea capacității și prin promovarea unui mediu de incluziune, asigurându-le femeilor și fetelor să aibă un loc la masă în guvern și să asigure pacea și securitatea. Oferim o platformă pentru vocile și leadershipul femeilor prin programarea noastră de media și tehnologie. 

 

proiecte

Modificarea BIG: Schimbarea începe acasă

Cercetare și resurse

Evaluarea unei strategii de comunicare a schimbării comportamentului social cu mai multe componente pentru a reduce violența partenerului intim

Avantajele și limitele unei abordări „Full-Spectrum” a comunicării pentru dezvoltare (C4D)

Vezi toate cercetarea și resursele

Partener cu noi

Partener cu EAI pentru a sprijini soluții inovatoare, orientate la nivel local, care să ofere lideri responsabili și responsabili și să construiască pacea în întreaga lume

Aflați mai multe