Uwajibikaji kwa Maendeleo (A4D) huko Cote d'Ivoire

EAI inawezesha mwingiliano kati ya wananchi (haswa wanawake na vijana) na serikali wakati wa kuimarisha mifumo iliyopo ya uwajibikaji. 2020-sasa

Mradi wa -
Ivory Coast

Programu ya Uwajibikaji kwa Maendeleo (A4D) huko Côte d'Ivoire ni mpango wa miaka mbili, unafadhiliwa na USAID ambao unakuza mwingiliano kati ya raia (haswa wanawake na vijana) na serikali, wakati wa kuimarisha mifumo iliyopo ya uwajibikaji.

Kote nchini, kumekuwa na fursa chache za kubadilishana kwa maana kati ya raia na maafisa wa serikali, kuzuia watu kutoa mahitaji yao na kupata suluhisho zinazofaa. Katika kuelekea mwaka wa uchaguzi wenye ubishani mnamo 2020, hitaji la njia kamili ya uwajibikaji wa serikali katika ngazi zote ni dhahiri zaidi.

Kwa kuongezea, pengo kati ya raia wa mijini na vijijini, watu wazima na vijana, na wanawake na wanaume limeendelea kuongezeka, na kusababisha kufadhaika katika ngazi zote. Kuendelea kutengwa na kudumishwa kwa wanawake na vijana kumedhihirika zaidi kila mwaka unapita bila mabadiliko yanayoweza kupimika.

Katika maeneo ya mipaka ya mbali kama vile Tchologo na Bounkani, ambapo viwango vya umaskini (65.6% na 61.8% mtawaliwa) vinazidi wastani wa wastani wa kitaifa, mienendo hii imewekwa alama zaidi. A4D itazingatia kijiografia katika vijiji vya vijijini katika wilaya na maeneo ndogo katika mikoa hii.

Mpango wa A4D unashughulikia changamoto hizi na zaidi ili kuunda raia wenye nguvu zaidi na wenye ujuzi. Shughuli za awali ni pamoja na yafuatayo:

  • Tunatambua na kuchora ramani za wachanga na wanawake, njia za uwajibikaji zinazoongozwa na asasi za kiraia, mabingwa wa serikali, na mali zingine za jamii na wabebaji waliokutana nao katika upatikanaji wao wa huduma za kimsingi za kijamii na kiafya.
  • Tunashirikiana na hawa wabadilishaji na mabingwa, pamoja na USAID, kubaini jamii maalum ambazo zinaelekeza uingiliaji huo.
  • Tutawashirikisha mabingwa hawa kupitia kujenga uwezo, kubadilishana, semina za uvumbuzi, na shughuli zingine za kufikia jamii.
  • Tutaanzisha ubia na vituo vya redio ya jamii kutengeneza na kutangaza programu zinazojihusisha zinazoangazia ujumbe wa utetezi wa jamii, haswa zinazohusu vijana na wanawake.
  • Tutawezesha mazungumzo na mamlaka na ushiriki wa raia katika michakato ya kufanya maamuzi ya kitaifa na kitaifa kwa kutoa msaada kwa kamati zilizopo za usimamizi wa vijiji na kuunda majukwaa ya ushiriki wa raia na Kurugenzi ya Serikali ya Jamhuri na Maendeleo ya Mitaa. Kama sehemu ya juhudi hii, tutawatambua pia mabingwa wa wanawake na vijana na tutawaunga mkono na mafunzo ya mbali, mwongozo, fasihi husika, na mifano ya uanaharakati wa ndani.
  • Tutaijenga Serikali ya uwezo wa Serikali ya Cote d'Ivoire kushughulikia na kuunganisha maoni ya raia wa kweli ili kuboresha utoaji wa huduma na kuimarisha uwajibikaji.