جوړه ، کوچنۍ سوداګرۍ ، او علمي ب .ه

د مساوي لاسرسي نړیوال سره ملګري ته ویاړ لري